TexWay

Teknisk textil, Silonät och sandsäckar

 

TexWay

TexWay är en matta av teknisk textil tillverkad i 3 skikt med invävda dämpande gummistavar. När du använder TexWaymattan förbättras miljön i din djurhållning. Korna tar sig till och från bete på en mjuk och ren gata, den hjälper till med att hålla rent i ladugården och mjölkningsavdelningen. Med rena klövar förhindras att klövrötan bildas.

TexWaymattan kräver mycket lite av underarbete före utläggningen.

Med TexWay utlagd har du en skyddande matta runt foderbord, vattenkoppar, vid passager och på uppfarter med mera. 5 års UV- garanti. 

 

 

 

 

 

Silonät (TexNet) och Sandsäckar

TexNet läggs över plansilon och hindrar effektivt fåglar att hacka sönder plasten . Silonätet är tillverkad i en rivtålig stark och tålig väv. Den är lätt att lägga ut och att rulla ihop för att återanvända under många är. 7 års-UV-garanti.

Sandsäckarna används istället för andra tyngder på plansilos. De läggs runt silon på silonätet och tvärs över silon på c:a varje 3 m.

Tidsåtgången med den arbetskrävande silotäckningen minskas väsentligt med silonätet och sandsäckar tillsammans. 

För köp och ytterligare information kontakta:

E-post: info@texway.se
Grandin Maskin AB
Husby Lena, 743 91 Storvreta
telefon 070-679 2920  fax 018-314 444